Tervetuloa webinaareihin

Järjestämme keväällä uuden kestävään kehitykseen keskittyvän webinaarisarjan, jossa pureudumme erityisesti hiilineutraaliuden ja energiatehokkuuden haasteisiin ja vaatimuksiin sekä esittelemme, miten ABB:n ratkaisut mahdollistavat kestävämmän toiminnan.

ABB:llä on pitkät perinteet kestävässä kehityksessä ja webinaarisarjan kahdessa ensimmäisessä webinaarissa käymmekin ensin läpi kulkemaamme matkaa kestävän kehityksen parissa sekä kerromme kestävän kehityksen strategiamme etenemisestä ja konkreettisista toimistamme, joita olemme tehneet matkallamme kohti hiilineutraalisuutta omissa toiminnoissamme. Webinaarisarjan seuraavissa osissa keskitytään monipuolisesti eri näkökulmiin, kuten hiilineutraaleihin kiinteistöihin, kaivosten sähköiseen malminkuljetukseen, moottoreihin ja taajuusmuuttajiin, energiansäästöön prosessiteollisuudessa sekä vetytalouteen osana sektorikytkettyä energiajärjestelmää.

Katso tarkemmat webinaarien kuvaukset alta ja ilmoittaudu mukaan. Lähetämme linkit webinaarien tallenteisiin kaikille niihin ilmoittautuneille.

Ohjelma

 

1. ABB:n kestävän kehityksen matka

Webinaarisarjan avaavassa webinaarissa ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen sekä turvallisuusjohtaja Jussi Aarnivuo kertovat ABB:n kulkemasta matkasta kestävän kehityksen parissa sekä miten edistyimme kestävän kehityksen strategiassamme viime vuonna. Lisäksi käydään läpi maailman megatrendejä ympäristön näkökulmasta, turvallisuuslukujamme sekä ABB:n uutta energiapolitiikkaa.

Päivämäärä & kellonaika: 15.3.2023 | klo 10–11

 

Katso tallenne


2. Hiilineutraalius ABB:n omassa toiminnassa

Tässä webinaarissa esittelemme, miten ABB etenee kohti hiilineutraalisuutta omissa operaatioissaan. Käymme myös läpi esimerkkejä ratkaisuista, joita tehtaillamme on tehty. Webinaarin pitää Jukka Parkkamäki, Country Real Estate Manager.

Päivämäärä & kellonaika: 22.3.2023 | klo 9–10

 

Katso tallenne


3. ABB Mission to Zero - Kohti hiilineutraaleja kiinteistöjä

Älykäs energia- ja omaisuudenhallinta voi tehdä mistä tahansa rakennuksesta energiatehokkaan ja hiilineutraalin. Mission to Zero on ohjelma ja skaalautuva suunnitelma älykkäistä teknologiaratkaisuista yhdistettynä paikan päällä tapahtuvaan uusiutuvan energian tuotantoon ja varastointiin. Mukana keskustelemassa ovat ABB:n tuotepäällikkö Jami Sorsa sekä ABB:n rakennusteollisuuden toimialajohtaja Harri Liukku.

Päivämäärä & kellonaika: 29.3.2023 | klo 9–10

 

Katso tallenne


4. Sähköinen malminkuljetus tulevaisuuden kaivoksissa

Kaivosteollisuudessa on alettu enenevissä määrin ymmärtää, kuinka suuri merkitys sähköistyksellä on hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huomattavia investointeja laitteiden ja koneiden sähköistämiseen sekä siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. Siirtyminen täysin sähköistettyyn kaivokseen vaatii kuitenkin uutta ajattelutapaa, uutta teknologiaa ja suunnittelua, uudenlaista koulutusta työntekijöille ja ennen kaikkea aivan uudenlaista näkemystä toimintaan. Se ei ole yksinkertainen tehtävä. Tässä webinaarissa Global Product Managerimme Konsta Kainulainen käy läpi näitä teknologioita ja haasteita sekä esittelee, miten ABB voi varustaa sinut vastaamaan niihin.

Päivämäärä & kellonaika: 5.4.2023 | klo 9–10

 

Katso tallenne


5. Teknologia, avain kestävään tulevaisuuteen

”Eivät suuret tulot, vaan pienet menot” on varmasti tuttu sananparsi monelle. Teollisuuden prosessit rakentuvat pienistä ja suurista sovelluksista, joilla on jokaisella omanlainen käyttöprofiili ja tätä kautta energiankulutus. Tässä webinaarisarjan viidennessä osassa tuotepäälliköt Olli Saksi (moottorit) ja Patrik Tikka (taajuusmuuttajat) esittelevät erilaisia energiatehokkuutta kohottavia ratkaisuja, joita ABB:llä on tarjota niin pieniin kuin myös suuriin sovelluksiin. 

Päivämäärä & kellonaika: 19.4.2023 | klo 9–10

 

Katso tallenne


6. Energiansäästö prosessiteollisuudessa

Webinaarissa esitellään erilaisia keinoja häviöiden minimointiin ja energiansäästöön teollisuuden sähköverkoissa. Lisäksi käydään läpi, miten energiahäviöitä voidaan minimoida paperikoneen linjakäytössä sekä tutustutaan linjakäytön analytiikkatyökaluun, jonka avulla voidaan lisätä tuotantoa ja vähentää raaka-ainehävikkiä. Webinaarin pitävät Lead Engineer Anssi Mäkynen ja Business Driver Niko Lahtinen.

Päivämäärä & kellonaika: 26.4.2023 | klo 9–10

 

Katso tallenne


7. Vetytalous osana sektorikytkettyä energiajärjestelmää

Viimeisessä webinaarissa Antti Kettu, Sales Manager, ja Tapio Kotola, Segment Leader Utilities & Renewables, keskustelevat vetytalouden, energian- ja elinkaarenhallinnan roolista tulevaisuuden energiajärjestelmässä, jossa energianhallinnan vaatimukset kasvavat ja tapahtumahorisontti nopeutuu. Energiatehokkuus, ympäristövaatimukset, sekä dynaamisuus asettavat haasteen totutuille elinkaarenhallintamalleille ja sille, kuinka elinkaarta tulisi ajatella tulevaisuudessa. 

Päivämäärä & kellonaika: 3.5.2023 | klo 9–10

 

Katso tallenne