Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Παρακαλούμε επιλέξτε

Παρακαλούμε εισάγετε αριθμό χωρίς κενά. Π.χ. +30123456789

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

​Η ΑΒΒ συντασσόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 "για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" σας ενημερώνει για τα κατωτέρω: 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία
Η ΑΒΒ επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας
Επικοινωνία και ενημέρωση για υπηρεσίες, προϊόντα, εκδηλώσεις, σεμινάρια, κλπ. με ενημερωτικά δελτία (newsletters), μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms) και κοινωνικών δικτύων. 

​Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται μόνον εντός της ΑΒΒ και των θυγατρικών της και τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο προσωπικό μας και τους συνεργάτες μας, στις δημόσιες αρχές/ φορείς, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.