Ja, jag vill anmäla mig till digitala Fördelningsdagarna den 17 november!