Energiemanagement in industriële omgevingen:

Van complexe uitdagingen naar mooie kansen en slimme oplossingen

In deze whitepaper geven we tips en bieden we inzichten om de complexiteit van energiebeheer efficiënt, slim, veilig en eenvoudig te managen. Na het lezen van deze whitepaper weet u alles wat u moet weten over aangescherpte energienormen, slimmer energiegebruik én de voordelen van digitale oplossingen voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen en installaties.

De noodzaak voor verduurzaming is groot

In de zomer van 2019 is het klimaatakkoord gepresenteerd. In 2050 moet Nederland uit een bloeiende maakindustrie bestaan, waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. Als tussenstap hierin is de doelstelling dat Nederland de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 met ten minste 49% heeft verminderd. Om dit te bereiken, spreken overheid en bedrijfsleven af maatregelen te treffen. Nederland werkt aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem, waarbij fossiele bronnen voor elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen als wind, zon en elektrische mobiliteit.